ماه (تقویمی) روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

ماه (تقویمی): روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حمایت دولت از زیاد کردن حقوق بازنشستگان

رییس شرکت برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از 1000 به 2000 میلیارد تومان زیاد کردن دادکه شنیدم پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد

حمایت دولت از زیاد کردن حقوق بازنشستگان

حمایت دولت از زیاد کردن حقوق بازنشستگان

عبارات مهم : آمادگی

رییس شرکت برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از 1000 به 2000 میلیارد تومان زیاد کردن دادکه شنیدم پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد که این زیاد کردن به 3400 میلیارد تومان زیاد کردن یابد که دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحه بودجه97 با اشاره به اصلاحات کمیسیون تلفیق گفت: این اصلاحات در جهت تامین نظر دولت قابل پشتیبانی است.

حمایت دولت از زیاد کردن حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به اصلاحات تبصره 14 در کمیسیون تلفیق گفت: ردیف درآمدی و هزینه ای تبصره 14 که جهت پرداخت یارانه است تصمیم پخته ای است و مجریان از ابتدای سال 97 مشکلی جهت پرداخت یارانه ها به خانواده های نیازمند ندارند. مکانیزم طوری طراحی شده است که یارانه خانوارها و صرفه جویی جهت خانواده های پرمصرف قابل اجرا است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده است در تبصره 5 لایحه بودجه 97 اظهار کرد: تبصره 5 و تقلیل اوراق مالی و اوراق همکاری در کمیسیون تلفیق انجام گرفته است که البته بند ب این تبصره تغییری نیافت و دولت از آن استقبال می کند.

رییس شرکت برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از 1000 به 2000 میلیارد تومان زیاد کردن دادکه شنیدم پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد

نوبخت با بیان اینکه اگر کمیسیون تلفیق به یکی دو مورد دیگر توجه می کرد، دولت از آن پشتیبانی می کرد یا مورد حمایت دولت قرار می گرفت ادامه داد: اولی راجع به حقوق اعضای هئیت علمی دانشگاه هاست و دولت این آمادگی را دارد که طبق روال عادی عمل کند و دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مبلغ آن را هزار میلیارد تومان آینده نگری کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 2000 میلیارد تومان زیاد کردن داد وشنیده ام که پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد که این مبلغ را به 3400 میلیارد زیاد کردن دهد که دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

وی از آمادگی دولت جهت پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنایع فولاد خبر داد.

واژه های کلیدی: آمادگی | کمیسیون | حقوق بازنشستگان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs