ماه (تقویمی) روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

ماه (تقویمی): روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 19 هزار واحد رسید که نسبت به ماه پیش و ماه

معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

عبارات مهم : ایران

بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 19 هزار واحد رسید که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 278.7 و 16.7 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، رشد قابل توجه حجم معاملات در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه پیش، به طور عمده ناشی از تعداد کم معاملات ثبت شده است در فروردین ماه بوده هست؛ در این ماه به علت تعطیلات 2 هفته ای نوروز، میزان معاملات مسکن هر ساله در سطحی بسیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم می خورد.

براساس این گزارش که امروز(یکشنبه) منتشر شد، در اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 59.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال 34.8 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55.6 درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است دادند که از این میان، بیشترین سهم از معاملات انجام شده است نیز به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع تخصیص داده شده است داشته است.

** حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه امسال بیانگر آن است که از مجموع 19 هزار و 107 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با 43.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 19 هزار واحد رسید که نسبت به ماه پیش و ماه

این سهم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال پیش 3.7 درصد کم کردن یافته و در برابر به سهم واحدهای با قدمت 6 تا10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه نشان می دهد از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12.8 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داده هست؛ همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 8.9 درصد و 7.9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع 71 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب فراوانی مشمول بر مناطق 5، 4، 2، 14،10، 8، 7، 15، 1 و 11 بوده و 12 منطقه باقیمانده 29 درصد از تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

** تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 59.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب 8.2 و 34.8 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 19 هزار واحد رسید که نسبت به ماه پیش و ماه

بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 5 معادل 53.5 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 16 معادل 12.3 درصد تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است معادل 125.5 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 27.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب 28.6 درصد و 23 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 16.7 درصد رشد کرد

** تحولات 2 ماهه معاملات مسکن

در 2 ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به 24 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد زیاد کردن نشان می دهد. در این مدت میانگین قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 57.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 32.2 درصد زیاد کردن نشان می دهد.

** دامنه های قیمتی مورد تقاضا

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 9 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 8.9 درصدی و 8.4 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 58.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (59 میلیون و 800 هزار ریال) به فروش رفته اند.

** متراژهای پرطرفدار

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده است به واحدهایی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.6 درصد تخصیص داده شده است داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 15.3 درصد و 12.4 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 55.6 درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

** ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا 2 میلیارد ریال با تخصیص داده شده است 20.5 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

واحدهای دارای ارزش 2 میلیارد تا سه میلیارد ریال و سه تا چهار میلیارد ریال نیز هر کدام با تخصیص داده شده است 17.5 درصد و 11.5 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه حدود 51.4 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از چهار میلیارد ریال تخصیص داده شده است داشت.

** اوضاع اجاره بهای مسکن

در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب 11 و 9.6 درصد رشد نشان می دهد؛ ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، باعث عوض کردن متناسب اجاره بها با تحولات قیمت تورم در کشور شده است است.

سهم هزینه مسکن مشمول بر اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال 100=1395 معادل 33.1 درصد است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هست، در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

واژه های کلیدی: ایران | اردیبهشت | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs