ماه (تقویمی) روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

ماه (تقویمی): روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تا تکمیل بازبینی به برجام پایبند خواهیم ماند / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت: دولت اعلام کرده که حداقل تا زمانی که بازبینی کامل نشده، به برجام پایبند خواهیم ماند و مطمئن می‌شویم که کشور عزیزمان

تا تکمیل بازبینی به برجام پایبند خواهیم ماند / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: تا تکمیل بازبینی به برجام پایبند خواهیم ماند

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت: دولت اعلام کرده که حداقل تا زمانی که بازبینی کامل نشده، به برجام پایبند خواهیم ماند و مطمئن می شویم که کشور عزیزمان ایران هم به الزامات خود پایبند می ماند.

به گزارش مهر، «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بررسی سیاست ما در قبال کشور عزیزمان ایران همچنان در جریان است و ادامه دارد.

تا تکمیل بازبینی به برجام پایبند خواهیم ماند / سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

وی افزود: فکر نمی کنم رکس تیلرسون وزیر امور خارجه از وقت روی کار آمدن با وزیر خارجه کشور عزیزمان ایران مستقیماً سخن گفته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: ما مطمئناً یک سری کانال دیپلماتیک و خطوط ارتباطی جهت ارتباط با دولت کشور عزیزمان ایران داریم ولی تا جایی که من می دانم از آنها استفاده نکرده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت: دولت اعلام کرده که حداقل تا زمانی که بازبینی کامل نشده، به برجام پایبند خواهیم ماند و مطمئن می‌شویم که کشور عزیزمان

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | وزارت خارجه | وزیر امور خارجه | وزیر خارجه کشور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs