ماه (تقویمی) روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

ماه (تقویمی): روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز بازار خودرو تولید پراید دوگانه‌ سوز متوقف شد

مرداد ماه امسال تولید بعضی سواری‌های دوگانه‌سوز از جمله پراید دوگانه‌سوز متوقف شد. 

تولید پراید دوگانه‌ سوز متوقف شد

تولید پراید دوگانه سوز متوقف شد

عبارات مهم : ایران

مرداد ماه امسال تولید بعضی سواری های دوگانه سوز از جمله پراید دوگانه سوز متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی متوقف شده است و از ۱۴۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید پراید دوگانه‌ سوز متوقف شد

تولید پژو پارس دوگانه سوز این شرکت ولی با زیاد کردن همراه بوده و به ۱۲۶۱ دستگاه زیاد کردن یافت. این در حالی است که در مرداد ماه سال گذشته پارس دوگانه سوز در این شرکت تولید نشده بود.

اما تولید سمند دوگانه سوز این شرکت نیز مانند پژو ۴۰۵ دوگانه سوز متوقف شده است و از ۲۶۷۹ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

مرداد ماه امسال تولید بعضی سواری‌های دوگانه‌سوز از جمله پراید دوگانه‌سوز متوقف شد. 

مرداد ماه امسال تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین خراسان نیز با کم کردن همراه بوده و از ۷۹۸۷ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۶۱۲ دستگاه کم کردن یافت.

تولید پژو پارس دوگانه سوز این شرکت نیز متوقف شده است و از ۹۷۱ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

اما علی رغم این ماشین تولید سمند دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین تبریز زیاد کردن یافته و از ۵۲۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۴۲۰۶ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید پراید دوگانه‌ سوز متوقف شد

تولید پراید دوگانه سوز پارس ماشین متوقف شده است و از ۱۴۳۵ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

همچنین تولید پراید دوگانه سوز سایپا نیز متوقف شده است و از ۱۷۱۸ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

مرداد ماه امسال تولید بعضی سواری‌های دوگانه‌سوز از جمله پراید دوگانه‌سوز متوقف شد. 

اما تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان زیاد کردن یافته و از ۴۳۹ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۹۱ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs